"Sürekli kendilerini över, temize çıkarmaya çalışırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla