"Başlarına gelenlerden öğüt almayı bilmezler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla