"Kendilerini müminlerden daha akıllı zannederler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla