"Bazıları imandan sonra küfre sapmışlardır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla