"Yüzlerinden, bozuk bakış ve konuşmalarından tanınırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla