"Zorluklarla karşılaşmadan önce mümin gibi konuşurlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla