"Müminlerin düşmanlarının kendilerine de zarar vermesinden çok korkarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla