"Kuran'ı çarpık yorumlarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla