"Menfaatlerini karşılayamadığı zaman müminlerden ayrılırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla