"Menfaatleri için müminlerin arasında mümin gibi davranmayı sürdürürler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla