"Sürekli kargaşa çıkarmak için uğraşırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla