"Düzeltmek adı altında bozgunculuk yaparlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla