"Müminleri de Allah yolunda mücadeleden alıkoymak isterler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla