"Müminlerin yanılgı içinde oldukları kanaatindedirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla