"Gizli toplanıp müminlere karşı isyan ve düşmanlık planları kurarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla