"Müminlere iyilik isabet edince üzülürler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla