"İtaat çok ağırlarına gider" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla