"Müminlere karşı nefretle doludurlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla