"Müminlerden ellerinden geldiği kadar uzak durmaya çalışırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla