"İnfak eden müminleri alaya alırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla