"Allah'ın beğendiklerini çirkin görürler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla