"Allah'ın değil, insanların rızasını gözetirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla