"Allah'ı, yaptıkları kötülüklerden habersiz sanırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla