"Şeytan'ın etkisi altındadırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla