"İnkar edenlerle müminlere karşı işbirliği içindedirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla