"İnkar edenleri dost ve sırdaş edinirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla