"Mümin topluluğunun içinden çıkarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla