"Birbirlerine karşı ölçülü ve saygılıdırlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla