"Diğer müminlerin hoşnutluklarını kendi nefislerinden önde tutarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla