"Allah'ın desteği daima yanlarındadır" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla