"Çoğunluğa değil hakka uyarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla