"Müslüman olması için kimseye baskıyapmazlar, zor kullanmazlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla