"Daima iyi ve güzel davranışlarda bulunurlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla