"İyiliği emreder, kötülükten menederler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla