"Kötülüğe en güzel şekilde karşılık verirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla