"Hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla