"İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla