"İnkarcıların müminlere kurduğu tuzaklar boşa çıkar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla