"İnkar edenlere karşı tedbirlidirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla