"İnkar edenlere karşı zorlu ve onurludurlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla