"Gerekirse mücadelede imanlarını gizleyebilirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla