"Allah yolunda mücadele için hazırlık yaparlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla