"Allah yolunda mücadelede gevşeklik göstermezler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla