"Tüm güçleriyle Allah yolunda mücadele ederler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla