"Allah'a yakınlaşmak için gayret ederler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla