"Hem kendi günahları, hem de diğer müminlerin günahları için bağışlanma dilerler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla