"Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla