"Allah'a, hükümlerine ve elçilerine gönülden itaat ederler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla