"Başlarına gelen herşeyi hayır gözüyle değerlendirirler" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla