"Allah'ı herşeyin üzerinde tutarlar" KONUSU LE LGL AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla